1.Vispārīgā informācija
Šī ir informācija par to, kāpēc un, kādu personisko informāciju (turpmāk – personas dati) par Jums iegūst un apstrādā projekta “Gribu Būt Mobils” rīkotāji gan interneta vietnē https://gribubutmobils.lv, gan ārpus tās.
Lai īstenotu projekta “Gribu būt mobils” dalībnieku elektronisko reģistrāciju, aizpildot nepieciešamos informācijas laukus tajos norādīto informāciju par Jums uz Jūsu piekrišanas pamata1 iegūst un apstrādā VA/S “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD)2 ievērojot attiecīgo likumu prasības.3

Personas datu iegūšanas un izmantošanas mērķi

Reģistrācija konkursam
Par mūsu projekta dalībniekiem CSDD ir nepieciešams iegūt šādu informāciju: vārds, uzvārds, skola, klase, atbildīgā pedagoga vārds, uzvārds.

Lai sniegtu aizpildītu sadaļu “Reģistrācija”, projekta dalībniekam no 13 gadu vecuma nav nepieciešama vecāku piekrišana. Citos gadījumos nepieciešama Jūsu vecāku vai likumisko aizbildņu piekrišana.

Par projektā iestaistītajiem pedagogiem CSDD ir nepieciešams iegūt šādu informāciju: vārds, uzvārds, reģions, skola, klase, e-pasts, tālruņa numurs.

Personas datu apstrāde projekta gaitā
Piedaloties projektā, CSDD apstrādā papildu informāciju par dalībnieku, kā piemēram, pareizās un nepareizās uzdevumu atbildes, projekta rezultātus u.c. informāciju.

Kas piekļūst ievāktajiem personas datiem?
Projekta dalībnieka personas datiem piekļūst SIA “Aģentūra VB Plus”, VA/S “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, kā arī izglītības iestādes pedagogs, lai veiktu projekta organizācijas darbus.

Visi pieteikuma laukā “Reģistrācija” minētie dati tiks izmantoti tikai projekta organizēšanas vajadzībām un pēc projekta beigām tiks dzēsti viena gada laikā.

Kā interesēties par Jūsu personas datu apstrādi?
Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un citas ar personas datu apstrādi saistītas tiesības.4

Ja ir notikušas iepriekš iesniegtajos personas datos, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums, sazinoties pa zemāk norādītajiem kontaktiem.

Detalizētā informācija

  1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).
  2. Personas datu apstrādes pārzinis: VA/S “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ.nr. LV40003345734.
    CSDD kontaktinformācija: juridiskā adrese: Rīga, S.Eizenšteina iela 6, LV-1079, tālrunis: 67025777, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@csdd.gov.lv
  3. Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr.2016/679 un citi Latvijā spēkā esošie likumi.
  4. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu, pieprasīt personas datu labošanu, apstrādes ierobežošanu un personas datu dzēšanu. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Sīkdatņu izmantošanas politika

Gribubutmobils portāls tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu gribubutmobils.lv funkcionalitāti un darbību, pielāgotu to jūsu lietošanas paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām.

Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas analizē tīmekļa vietnes apmeklētību vai informē personu par noteiktas vietnes apmeklēšanu. Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt, tādējādi tīmekļa vietne var pielāgot darbību lietotāja vajadzībām un interesēm, apkopojot un atceroties informāciju par jūsu kā lietotāja izvēlēm. Piemēram, nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet šo tīmekļa vietni, pārlūkprogramma atcerēsies jūsu darbības un iestatījumus un daļu no tām paveiks Jūsu vietā.

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas?

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu, tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

Nepieciešamās sīkdatnes

Nepieciešamās sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes pamatfunkcionalitāti, piemēram, lappuses navigāciju, drošu pārvaldību un funkcionalitāšu pieejamību. Tīmekļa vietne nevar korekti un pilnvērtīgi darboties bez šīm sīkdatnēm.

NosaukumsKategorijaNolūksDerīguma termiņš
PHPSESSIDSesijas sīkdatneSesijas, jeb noteikti nepieciešamā sīkdatne, kas ļauj atpazīt pārlūkprogrammu, Jūsu ierīci un tai piešķirto Interneta protokola (IP) adresi, mājaslapas apmeklēšanas laikā. Sesijas identifikatori kļūst vajadzīgi gadījumos, kad sakaru infrastruktūrā tiek lietots informācijas apmaiņas protokols, piemēram, HTTP.31.08.2023