Reģistrācijas saite tiks izsūtīta uzaicinājumā mācību iestādēm un pedagogiem personīgi, vai pedagogs var personīgi sazināties ar projekta organizatoriem zvanot pa tālruni 26674638 vai 29252052 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30) vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: mobils@agencyvb.lv un reģistrācijas saite tiks izsūtīta personīgi.

Izglītības projekta “Gribu būt mobils” mērķis – veicināt 6.-8. klašu skolēnos izpratni un rosināt viņus augt par atbildīgām personībām, kas spēj identificēt apdraudējumus un riskus dažādās dzīves situācijās, tai skaitā ceļu satiksmē, mudināt izprast savus pienākumus, identificēt drošas rīcības soļus, precīzi formulēt un kritiski analizēt kompleksas problēmas, kas saistītas ar drošību; sniegt skolotājiem atbalstu minēto skolēnu caurviju prasmju attīstīšanā, piedāvājot inovatīvu, mūsdienīgās mācību metodēs balstītu izglītojošu materiālu interneta vidē ar jauniešiem tik tuvo sacensības garu. Mācību projekta realizācijas gaitā pedagogi var plānot mācību procesu, izmantojot mācību platformu, kura sniedz iespēju izsekot audzēkņu sekmēm, tēmu izpratnei. Projekta saturs nodrošina pēctecīgu zināšanu un prasmju attīstību, kas saistītas ar satiksmes drošības jautājumiem mūsdienu mainīgajā ceļu satiksmē, kura ik dienu papildinās ar jaunām un jaunām iespējām, kuras jāizprot un jāmāk pareizi lietot.

Izglītības projekta galvenās iezīmes:
Mācību projekts ar sacensību elementiem plānots 6.-8. klašu audzēkņiem, vērtējot katra skolēna individuālo sniegumu.

Mācību projekta uzbūve ļauj katras tēmas saturu apgūt vienas mācību stundas laikā un skolotājiem piedāvāts materiāls, ko izmantot mācību stundā, gan aktīvi līdzdarbojoties, gan audzēkņiem atļaujot to apgūt pašvadīti. Šāda pieeja padara materiālu ērti lietojamu klases audzināšanas, sociālo zinību vai citās mācību jomās.

Projekta neklātienes kārta – mācības un zināšanu novērtēšana visa mācību gada laikā. Mācību saturs ērti lietojams uz ekrāna, interaktīvās tāfeles, datorā, viedierīcēs – planšetēs, mobilajos telefonos.

Projekta klātienes kārta ir iespēja tikties 2021./2022. mācību gada izcilniekiem satiksmes drošības jautājumos pasākumā, kas skolēniem un skolotājiem sniegs gandarījumu par mācību gadā padarīto un vērtīgas atziņas nākamajam mācību cēlienam.

Projekta ietvaros ikvienam dalībniekam būs savs unikāls konts darbam un sasniegumu novērtēšanai, kā arī saziņai starp skolēniem un viņu skolotāju.

Projektā paredzētas arī balvas visa mācību cikla garumā, lai izteiktu skolēniem un skolotājiem pateicību par sabiedrībai svarīgu jautājumu apguvi izglītības procesa laikā un satiksmes drošības veicināšanu Latvijā. 2021./2022. mācību gada izcilnieks satiksmes drošības jautājumos un viņa izglītības ceļu veicinošais skolotājs saņems galveno balvu – skolēns dāvanu karti 500 EUR vērtībā, bet skolotājs dāvanu karti 300 EUR vērtībā.

Sīkāku informāciju par projektu atradīsiet nolikumā. Jautājumu gadījumā raksties uz e-pastu: mobils@agencyvb.lv vai zvaniet – tālrunis 26674638 vai 29252052

2021./2022. mācību gada izglītības projekta “Gribu būt mobils” moto “Iebrauc ceļu satiksmē!”.
Sekosim sauklim un būsim aktīvi, atbildīgi un mobili ceļu satiksmes lietotāji!

Piedalīsimies, mācīsimies un būsim droši!

Jūsu VAS CSDD

Projektu finansē no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām (OCTA), ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam (LTAB).