Ceļu satiksmes organizācija. Ceļa zīmes. Krustojumi.

Ceļu satiksmes organizācija. Ceļa zīmes. Krustojumi.

Daudzas ceļu satiksmes noteikumu prasības ir izteiktas ar ceļa zīmju vai ceļa apzīmējumu palīdzību. Ceļa zīmes ir viegli saprotamas – tās uzskatāmi ar attēla palīdzību satiksmes dalībniekiem jebkurā pasaules malā sniedz vienu un to pašu informāciju. Tām nav valodas barjeras. Taču šī “valoda” ir jāiemācās, lai dalība ceļu satiksmē būtu droša!

Pasažieru, gājēju un velosipēdistu tiesības, pienākumi un ierobežojumi ceļu satiksmē.

Pasažieru, gājēju un velosipēdistu tiesības, pienākumi un ierobežojumi ceļu satiksmē.

Satiksmes dalībnieki ir gan gājēji, gan pasažieri, gan transportlīdzekļu vadītāji. Kādam vairāk, citam mazāk, bet ceļu satiksmes noteikumi ir visiem. Un visiem tie ir jāievēro, neatkarīgi no tā, kādā veidā piedalāmies ceļu satiksmē.

Piedaloties ceļu satiksmē, mēs esam atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī par citiem, kurus satiekam savā ceļā!

Prasības un noteikumi elektrisko skrejriteņu un mopēdu vadītājiem.

Prasības un noteikumi elektrisko skrejriteņu un mopēdu vadītājiem.

Ceļu satiksme ir sarežģīta sistēma. To veido un tajā mijiedarbojas CILVĒKS, VIDE un TRANSPORTLĪDZEKĻI. Citiem vārdiem sakot, ceļu satiksmes stūrakmeņi ir satiksmes dalībnieks (cilvēki), transportlīdzekļi un ceļu infrastruktūra (vide). Droša ceļu satiksme ir tāda, kur drošā vidē drošos transportlīdzekļos pārvietojas droši satiksmes dalībnieki.