Ir svarīgi spēt atšķirt ceļu krustojumus no pārējās apkārtnes, piemēram, nesajaukt tos ar izbrauktuvi no pagalma vai vietu, kur velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi. Krustojumi var būt arī dažādu veidu, piemēram T-veida vai apļveida krustojums. Krustojumos braukšanas kārtību nosaka: krustojuma veids – regulējams vai neregulējams, priekšrocības grupas ceļa zīmes, kā arī “labās rokas likums”.

KO TU UZZINĀSI ŠAJĀ TĒMĀ?

Kas atšķirīgs un kas kopīgs regulējamiem un neregulējamiem krustojumiem?

Kā droši šķērsot regulējamus krustojumus?

Kāds ir ,,labās rokas likums” un kā tas darbojas krustojumos?

Kā droši šķērsot neregulējamos krustojumus?

Bet, pirms sākam apgūt šo tēmu, piedāvājam veikt nelielu testu…

Pārbaudi savas zināšanas
Aiziet

Kura no redzamajām zīmēm norāda uz krustojumu ar mazāk svarīgu ceļu?

Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Kurš no attēlā redzamajiem braucējiem krustojumā pārkāpis noteikumus?

Mopēda vadītājs
Kravas auto vadītājs
Autobusa vadītājs
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Sakārto attēlā redzamos transportlīdzekļus to krustojuma izbraukšanas secībā!

Velosipēds
Sarkanais auto
Dzeltenais auto
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Pēc kā jāvadās krustojumā? Sakārto nosauktos krustojuma šķērsošanas kārtību regulējošos elementus prioritātes secībā, sākot ar svarīgāko!

Labās rokas likums
Ceļa zīmes
Policists
Luksofors
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Ja krustojumā luksoforā darbojas mirgojošs dzeltens signāls, tad krustojums ir jāuzlūko kā:

regulējams
neregulējams
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Priekšā redzams neregulējams krustojums. Sakārto pareizā secībā darbības, kā jārīkojas krustojumā!

Jāsamazina ātrums, lai nepieciešamības gadījumā apstātos
Jāšķērso krustojums
Jādod ceļš tiem, kam ir priekšroka
Jānosaka braukšanas priekšrocība
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Sakārto apgalvojumus secībā, kā vadītājiem jārīkojas attēlā redzamajā nevienādas nozīmes ceļu krustojumā!

Brauc tie, kas uz galvenā ceļa izvēlējušies braukt taisni vai pa labi
Brauc tie, kas brauc taisni vai pa labi pa mazākas nozīmes ceļu
Brauc tie, kas veic pagriezienus pa kreisi no mazāk svarīga ceļa
Brauc tie, kas no galvenā ceļa veic kreisos pagriezienus
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē ceļa zīmes, kas nosaka, ka tu brauc pa galveno ceļu!

Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē četras pareizās atbildes.

Kura no attēlā redzamajām ceļa zīmēm brīdina par tuvošanos vienādas nozīmes krustojumam?

Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Kurā vietā jāapstājas motorollera vadītājam attēlotajā situācijā?

Tieši pie ceļa zīmes ,,Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”
Pirms ceļa zīmes ,,Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”
Tieši pirms šķērsojamās brauktuves malas
Tieši pirms Stop līnijas
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Nu ko, esam noskaidrojuši, cik daudz mēs jau zinām vai nezinām par satiksmes drošību, šķērsojot krustojumus.

Droši vien ne visas atbildes bija gluži pareizas?

Tas nekas, tāpēc dodamies tālāk un apskatīsim šo tēmu tuvāk, lai noslēguma testā visas atbildes būtu pareizas.

Kas ir krustojums?

Ceļu satiksmes noteikumos tas tiek skaidrots šādi:
krustojums ir vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas ceļi vienā līmenī, kā arī vieta, kur ceļu satiksme organizēta ar 409. ceļa zīmi, kas nozīmē – braukt pa loku jeb apļveida krustojums. Krustojums ir norobežots ar iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo malu noapaļojuma sākumu.

Vairāk par krustojumiem uzzināsi, noskatoties video.

play

INTERESANTI FAKTI.

Ja ceļu segumi nav vienādi, par galveno ceļu uzskata ceļu ar asfalta segumu vai šķembu ceļu attiecībā pret smilšu ceļu. Ziemā vai sliktos laika apstākļos, kad nevar saprast, kāds ir ceļa segums, jebkurā gadījumā jāuzskata, ka brauc pa mazāksvarīgu ceļu.

Nosakot krustojumu šķērsošanas secību, jāvadās:

 • Pirmkārt, pēc satiksmes regulētāja žestiem,
 • Ja to nav, pēc luksofora signālu nozīmes,
 • Ja to nav, pēc priekšrocības grupas ceļa zīmēm,
 • Vienādā situācijā pēc “labās rokas likuma”.

Atceries!

Regulējamais krustojums var kļūt arī par neregulējamu, ja luksofors nedarbojas. “Labās rokas likums” darbojas gan neregulējamos krustojumos, gan arī regulējamos krustojumos. Bet par to, kā tas darbojas, uzzināsi vēlāk.

Kas tad kopīgs un kas atšķirīgs ir regulējamiem un neregulējamiem krustojumiem?

Regulējamos krustojumos to pārbraukšanas iespēja ir atkarīga no gaismas signāla luksoforā un “Labās rokas likuma”. Taču neregulējamos krustojumos braukšanas priekšrocību nosaka priekšrocības grupas ceļa zīmes un “Labās rokas likums”.

Te redzam, ka abu veida krustojumos vajadzīgas zināšanas par “Labās rokas likumu”.

 

Vairāk uzzināsi, noskatoties video.

play

RADOŠAIS UZDEVUMS.

Atrodi priekšrocības grupas zīmju nosaukumus un nosaki, kuras no šīm zīmēm NENOSAKA priekšrocību krustojumos!

Nosaki video redzamā krustojuma veidu!

Neregulējams krustojums
Regulējams krustojums
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Nosaki attēlā redzamā krustojuma veidu!

Vienādas nozīmes krustojums
Nevienādas nozīmes krustojums
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Nosaki attēlā redzamā krustojuma veidu!

Regulējams krustojums
Vienādas nozīmes
Tas nav krustojums
Nevienādas nozīmes krustojums
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Kad skolēni uzsāk patstāvīgas gaitas ceļu satiksmē, tos vienmēr ir biedējušas krustceles. Vai šajās vietās tiešām ir tik bīstami? Patiesībā, ja šos ceļa posmus šķērso pareizi, tad krustojumi nav sliktāki par jebkuru citu ceļa daļu. Bet vienmēr jābūt īpaši uzmanīgiem. Kādi tad ir krustojumi, kas tajos ir īpašs? Kā nepieciešams pārvietoties, lai nerastos tāda nepatīkama situācija kā negadījums.

Regulējamo krustojumu šķērsošanas kārtību nodrošina satiksmes regulētājs vai luksoforu sistēma.

Atceries!
Ja satiksmi regulē satiksmes regulētājs, tad jāpakļaujas tā dotajiem norādījumiem arī tad, ja to nozīme ir pretrunā ar luksoforu sistēmas signāliem.

 

Vairāk uzzināsi, noskatoties video.

play

Mēs esam ievērojuši, ka kustību krustojumos var regulēt luksofori un ceļa zīmes. Tie nosaka priekšrocības krustojuma pārbraukšanā. Ja ceļa zīmju nav, darbojas “Labās rokas likums”. Taču pārbraukšanas kārtību krustojumos var regulēt arī satiksmes regulētājs jeb policists, rādot dažādus žestus ar rokām.

 

Vairāk uzzināsi, noskatoties video.

play

Lai vieglāk būtu saprast, kā droši šķērsot krustojumus, vispirms aplūkosim piemērus, kad rodas bīstamas situācijas.

 

Skaties video.

play

RADOŠAIS UZDEVUMS.

Visbiežāk krustojumi veidojas, ja perpendikulāri krustojas 2 ceļi. Uzzīmē, kādus krustojuma veidus esi vēl redzējis dzīvē!

Paskaidro, kāda veida krustojums tas ir?

Kas jāņem vērā šajā krustojumā velosipēdu, mopēdu un skrejriteņu vadītajiem?

Nosaki, kura kura transportlīdzekļa vadītājam ir braukšanas priekšroka?

Automašīnas vadītājam
Mopēda vadītājam
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Luksoforā deg sarkanā un dzeltenā gaisma, kura pēc mirkļa pārslēgsies uz zaļo signālu. Mopēda vadītājs tuvojas krustojumam, kreisajā pusē pie sarkanās gaismas apstājies autobuss. Nosaki, kā pareizi jārīkojas mopēda vadītājam attēlotajā situācijā!

Mopēda vadītājs var droši turpināt kustību
Jāsamazina ātrums un var turpināt kustību
Jāapstājas un jāpārliecinās vai krustojums ir brīvs
Nav jāsamazina ātrums, bet jāskatās uzmanīgi uz luksoforu
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Ar kādu gaismas signālu var salīdzināt attēlā redzamā satiksmes regulētāja žestu?

Sarkano
Dzelteno
Zaļo
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

INTERESANTI FAKTI.

Jau satiksmes noteikumu pirmsākumos tika ietverta doma – ja krustojumu jāpārbrauc vairākiem vadītājiem, tad priekšroka ir tam vadītājam, no kura pa labi ceļš ir brīvs.

Bet kāpēc tieši “Labās rokas likums”, un nevis kreisās, vai vēl kāds cits. Kā izskaidrot to, kāpēc vēsturiski izveidojies šāds formulējums vienādas nozīmes krustojumu pārbraukšanā? Piemēram, varam izskatīt šādu situāciju. Vienādas nozīmes krustojumam vienlaicīgi tuvojas divi automobiļi. Ņemot vērā pie mums noteikto transportlīdzekļu kustību pa ceļa labo pusi, un to, ka abi automobiļi tuvojas krustojumam ar vienādu kustības ātrumu, tad abu šo automobiļu kustību trajektoriju krustpunktu pirmais sasniegs auto, kurš tuvojas no labās puses. Viņam nevajag pārvarēt šķērsojamās brauktuves kreiso braukšanas joslu.

Iespējams, ka tieši tāpēc ir radies šis “Labās rokas likums”.

Taču pastāv arī uzskats, ka vēsturiski “Labās rokas likums” nāk no kuģu satiksmes. Kuģniecībai ir gadsimtiem ilga vēsture un tur arī darbojas “Labās rokas likums”.

“Labās rokas likumu” vairāk izmanto neregulējamos krustojumos, it sevišķi, vienādas nozīmes krustojumos.

Kādēļ tā?

Ja esi krustojumā, kuru regulē luksofors vai kārtību nosaka priekšrocības grupu zīmes, tad ir diezgan skaidrs, kuram ir priekšroka krustojumu šķērsošanā. Izņēmums ir tad, ja transporta līdzekļu trajektorijas krustojas un abiem ir vienādi apstākļi (galvenais ceļš, mazāksvarīgs ceļš, zaļais signāls luksoforā). Tad savstarpēji mainoties, nākas ņemt vērā “Labās rokas likumu”.

 

Vairāk uzzināsi, noskatoties video.

play

RADOŠAIS UZDEVUMS.

Vai zini, ka arī fizikā pastāv ,,Labās rokas likums”? Atrodi informāciju vai pajautā fizikas skolotājam par šo likumu!

Un vēl, noskaidro, kāds likums vienādas nozīmes krustojumos darbojas valstīs, kurās ir kreisās puses satiksme! Piemēram, Lielbritānijā vai Austrālijā.

Vai attēlotajā situācijā sarkanajam automobilim ir braukšanas priekšroka?

Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Sakārto secībā, kā transportlīdzekļu vadītājiem jāšķērso krustojums!

Sarkanais auto
Zaļais auto
Pelēkais auto
Zilais auto
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Sakārto transportlīdzekļus secībā, kādā tiem jāšķērso krustojums, izmantojot "Labās rokas likumu"!

Velosipēdists
Mopēds
Sarkanais auto
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

KĀ DROŠI ŠĶĒRSOT NEREGULĒJAMOS KRUSTOJUMUS?

Ja priekšā redzams neregulējams ceļu krustojums, jābūt īpaši piesardzīgam un jārīkojas šādi:

 • jāsamazina ātrums, lai nepieciešamības gadījumā varētu apstāties;
 • jāpārliecinās par ceļa zīmēm, kuras nosaka šķērsošanas nosacījumus;
 • ja zīmju nav, jāvadās pēc “Labās rokas likuma”;
 • uzmanīgi jāvēro citu satiksmes dalībnieku rīcība;
 • jācenšas paredzēt krustojuma šķērsošanas situācija.

Kā atceries, neregulējamos krustojumus iedala:

 • •Nevienādas nozīmes krustojumos, kuros braukšanas kārtību nosaka priekšrocības grupas zīmes
 • Vienādas nozīmes krustojumos

 

Kā rīkoties šajos krustojumos, skaties video.

play

RADOŠAIS UZDEVUMS.

Izveido savus uzdevumus par krustojumiem!

Uzzīmē dažādu veida krustojumus (vai lejuplādē šeit sagavotos paraugus) un attēlo tajos transportlīdzekļus (var arī shematiskus), ar bultām nosakot braukšanas virzienus!

Aicini klasesbiedrus noteikt braukšanas secību tavos izveidotajos krustojumos!

Papildini krustojumus ar ceļa zīmēm!

Aicini klasesbiedrus noteikt braukšanas secību mainītajā situācijā! Pārrunājiet, kas un kā maina situācijas krustojumos!

Sakārto transportlīdzekļus secībā, kas atbilstu attēlā redzamā krustojuma pārbraukšanas secībai!

Motocikls
Sarkanais auto
Pelēkais auto
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Sakārto ceļa zīmju nosaukumus atbilstoši attēlā redzamajiem ceļa apzīmējumiem!

Ceļa zīme ”Galvenais ceļš”
Ceļa zīme ,,Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”
Ceļa zīme “Dodiet ceļu”
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Kuram transportlīdzeklim ir braukšanas priekšroka?

Mopēdam
Automobilim
Atbildēt
Tava atbilde Pareizā atbilde

Atzīmē vienu pareizo atbildi.

Šīs tēmas ietvaros, katram skolēnam individuāli ir jāizpilda tests.

Tests ir pieejams tikai projektā reģistrētiem skolēniem.

Testu var pildīt uzreiz, vai jebkurā citā jums ērtā laikā.
Šīs tēmas tests ir jāizpilda līdz 19.02.2022 (NEieskaitot).